SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SPLETNE TRGOVINE ŽITO MALOPRODAJA

PODATKI O PRODAJALCU

Firma: ŽITO MALOPRODAJA d.o.o.

Sedež: Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana, SI – Slovenija

Matična št.: 5488397000

ID št. za DDV: SI 86010620

TRR: IBAN SI56 0292 3025 4442 392 (NLB d.d.)

IBAN SI56 2900 0005 2687 638 (UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.)

Osn. kapital: 685.626,00 EUR

Vložna št.: 11235800

e- naslov: info@zitomaloprodaja.si

telefonska št.: 01 587 6100

NAROČANJE

Kupovanje v spletni trgovini je omogočeno tako za fizične kot tudi pravne osebe, ki živijo na območju s Republike Slovenije.

Kupec lahko izbira med objavljenim asortimentom izdelkov, ki so objavljeni v spletni trgovini.

Kupec izdelke, za nakup izbere s klikom na možnost »Dodaj v košarico«. Vsebina košarice se kupcu prikaže na desni strani spletne trgovine. Po izbiri vseh izdelkov, izbranih za nakup, kupec izbere možnost »Na blagajno«.

Ob prvem nakupu v spletni trgovini, kupec v prazna polja vnese zahtevane podatke ter podatke za dostavo.

Oddana naročila se smatrajo kot dokončna. V primeru napačnega naročila ali preklica lahko kupec popravi/prekliče svoje naročilo, dokler ne dobi e-poštnega sporočila “Zaključek naročila”. Ko kupec prejme e-poštno sporočilo “Zaključek naročila”, preklic ni več mogoč. Podjetje ŽITO MALOPRODAJA d.o.o. si v primeru, ko ugotovi, da pod navedenimi pogoji ne more izvesti naročila, pridržuje pravico do zavrnitve naročila. Do zavrnitve naročila s strani podjetja ŽITO MALOPRODAJA d.o.o. lahko pride pred prejemom obvestila “Zaključek naročila”.

ZALOGE IZDELKOV

Prodajalec bo seznam izdelkov, ki jih ni na zalogi, skrbno in redno ažuriral.

V primeru, da izbrani izdelek ni na zalogi, kljub temu, da ga je kupec uspešno dodal v košarico in zanj tudi poravnal kupnino, prodajalec pa ob pakiranju izdelkov ugotovi, da izdelka v tistem času ni na zalogi, bo prodajalec kupcu vrnil plačano kupnino za izdelek.

SLIKE IN OPIS IZDELKOV

Slike izdelkov v spletni trgovini enakupi.com so simbolične. Za morebitne napake pri opisih izdelkov prodajalec ne odgovarja.

CENE

Cene so označene v valuti EUR in z vključenim DDV in so dokončne. Spletne cene v spletni trgovini veljajo samo za oddano naročilo preko spletne trgovine Cene za izdelke veljajo na dan opravljenega nakupa.

VELJAVNOST PONUDBE IN CEN

Ponudba in cene veljajo do datuma navedenega na spletni strani oz. do preklica.

PLAČILO IZDELKOV

Naročeni izdelki ostanejo v lasti prodajalca vse dokler kupec popolno ne poravna kupnine za izbrane izdelke. Kupec kupnino za izbrane izdelke poravna glede na izbrano plačilno metodo.

Možne plačilne metode so:

  • plačilo s kreditno kartico
  • plačilo preko aplikacije »Pay Pal«
  • plačilo po predračunu.
DOSTAVA IZDELKOV

Z oddanim naročilom v spletni trgovini enakupi.com se kupec zavezuje, da bo glede na izbrani način plačila poravnal kupnino.

Kupcu bodo naročeni izdelki dostavljeni na naslov, ki ga je kupec navedel pod rubriko »Naslov za dostavo«.

Prodajalec bo naročene izdelke na izbran naslov za dostavo dostavil v roku 1 do 3 delovnih dni po prejemu popolnega plačila nakupa. Za izdelke, ki pri prodajalcu v času nakupa niso na zalogi, je naveden ustrezen dobavni rok. Dostavni rok začne teči z izdajo e-poštnega sporočila z naslovom “Potrditev naročila”. Naročila oddana do 12.00 ure bodo dostavljena naslednji dan, naročila oddana po 12.00 uri pa bodo dostavljena še dan kasneje.

Ob dostavi izdelkov je kupec dolžan podpisati dokument račun/dobavnica za opravljen nakup. Kupec je ob dostavi blaga dolžan opraviti količinski in kakovostni pregled blaga (npr. pravilna količina naročenih izdelkov, stanje embalaže, pravi izdelek …) in v predvidenih rokih prodajalca obvestiti o morebitnih stvarnih napakah na dostavljenih izdelkih.

Zaradi lažjega kontakta med kupcem in dostavno službo, je kupec dolžan sporočiti številko telefona ali prenosnega telefona, na katerem bo dosegljiv v času predvidene dostave izdelkov.

Izdelke je mogoče prevzeti tudi osebno v poslovalnici Žito – PRC Črnuče, Brničičeva 13, Ljubljana.

STROŠKI DOSTAVE IZDELKOV

Stroški dostave so odvisni od višine nakupa oziroma od teže celotnega nakupa:

 Parameter:

Vrednost: 

Strošek dostave:

nakup v znesku

do 59,99 €

4,85 €

nakup v znesku

60,00 €

brezplačno

teža ne glede na znesek

več kot 30,00 kg

4,85 €

ODSTOP OD POGODBE

Kupec ima pravico v 14 dneh po prejemu izdelkov (oz. po podpisani pogodbi ali opravljeni storitvi) delno ali v celoti odstopiti od pogodbe. Svoj odstop mora pisno sporočiti prodajalcu na telefonsko številko 01 560 28 60 ali na e-naslov enakupi@zito.si. Če je kupec izdelke že prejel, jih mora nepoškodovane in v nespremenjeni količini vrniti prodajalcu v štirinajstih dneh po poslanem pisnem obvestilu o odstopu od pogodbe. Prodajalec bo kupcu plačilo za opravljen nakup za vrnjene izdelke vrnil takoj, ko jih prejme oz. najkasneje v roku 14 dni po prejemu. Če zamudi z vračilom plačil, mora prodajalec potrošniku plačati zakonske zamudne obresti za vsak dan zamude.

REKLAMACIJE

Kupec lahko poda reklamacijo izdelkov v primeru, da dostavljeni izdelki nimajo lastnosti, ki so potrebne za njihovo normalno rabo ali za promet ali nimajo lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje. Kupec poda reklamacijo z izpolnitvijo reklamacijskega obrazca, ki ga pošlje na kontakt enakupi@zito.si.

Prodajalec se je dolžan na podano reklamacijo pisno odzvati v 8 dneh oz. če reklamacija ni sporna, kupcu v tem roku na njegovo izbiro:

  • vrniti kupnino,
  • izdati dobropis,
  • zamenjati izdelek z drugim istovrstnim,
  • znižati kupnino.

V kolikor je reklamacija izdelka sporna, mora prodajalec kupcu poslati pisno pojasnilo o razlogih za zavrnitev reklamacije ali kupca pozvati, da mu posreduje dodatne informacije ali dokazila, ki izkazujejo upravičenost kupčeve reklamacije.

V primeru, da kupec in prodajalec reklamacije ne rešita uspešno ali je ne moreta rešiti sporazumno, je za reševanje spora pristojno sodišče v Ljubljani.

Prenesi reklamacijski obrazec tukaj.

VRAČILO IZDELKOV

Kupec lahko vrne izdelek ne glede na to, ali ima izdelek stvarne napake ali ne, če o nameravanem vračilu v 14 dneh po dostavi izdelkov obvesti prodajalca, da delno ali v celoti odstopa od prodajne pogodbe (poglavje »Odstop od pogodbe«). Obvestilo kupec prodajalcu pošlje na naslednje kontakte: enakupi@zito.si. Kupec mora vrniti izdelke v nadaljnjih 14 dneh od obvestila prodajalcu. Izdelki, ki jih kupec vrača, morajo biti ustrezno zapakirani, originalna embalaža pa ne sme biti odprta ali poškodovana, razen v primeru vračila izdelkov, ki jih kupec vrača iz naslova stvarnih napak. Izdelki ne smejo biti uporabljeni. K vračilu izdelkov mora kupec priložiti tudi izpolnjen in podpisan obrazec za vračilo izdelkov, ki ga kupec najde v spletni trgovini pod rubriko »Reklamacije«. Izdelke lahko kupec vrne na naslov ŽITO d.o.o., PRC ČRNUČE, Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana.

V primeru vračila blaga bo prodajalec kupcu vrnil kupnino za vrnjen izdelek (kupnina veljavna v času nakupa), ne pa tudi morebitnih stroškov dostave. Kupnina bo kupcu vrnjena na TRR, s katerim je izvršil plačilo za nakup, najkasneje v roku 14 dni od prejema vrnjenega izdelka. Če kupec vrača izdelka iz naslova reklamacije izdelkov, ki jo prodajalec potrdi, je kupec upravičen do povračila dejanskih in izkazanih stroškov, ki jih je imel z vračilom izdelkov.

Ne glede na prej navedeno pa skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov kupec ne more vrniti blaga oz. živil, ki so hitro pokvarljiva ali mu hitro preteče rok uporabe. Primeri hitro pokvarljivega blaga ali blaga, ki mu hitro poteče rok uporabe, so predvsem, a ne izključno: svež kruh, sveži pekovski izdelki, sveže pecivo, mleko, jogurti, jajca, sir.

VAROVANJE PODATKOV

Podatke o plačilnih karticah, ki jih kupec posreduje pri registraciji in naročanju blaga, bo prodajalec kot upravljavec osebnih podatkov skrbno varoval. Uporabljeni bodo samo za namen obdelave nakupa (kontrola naročila, dostava blaga) in interno informiranje ter reklamacije in vračilo izdelkov.

V primeru, da kupec ne posreduje zahtevanih podatkov, lahko to ovira izvedbo naročila. V primeru, da se plačilo ne izvede zaradi zlorabe kreditne kartice, bo to dokumentirano. Vsakršna sumljiva ali neobičajna raba kreditnih kartic bo prijavljena pristojnim organom.

Prodajalec uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil, skladno z izvajalcem, s katerim ima sklenjeno pogodbo za namen izvajanja storitev plačevanje preko spleta. Za vse dodatne informacije se kupec lahko obrne na e-naslov enakupi@zito.si.

Prodajalec se zavezuje, da bo vse osebne podatke in zasebne podatke kupca v ter podatke o nakupih obdeloval skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Prodajalec neposredno zbira informacije, ki jih kupci navedejo ob naročilu. Prodajalec teh informacij ne razkriva tretjim osebam oz. jih bo razkril tretjim osebam zgolj ob izpolnjenih pogojih iz GDPR in ZVOP-1. Prodajalec bo tako dostop do osebnih podatkov kupcev spletne trgovine omogočil izdelovalcu in vzdrževalcu spletne trgovine 1A INTERNET d.o.o., Naselje nuklearne elektrarne 2, 8270 Krško, ID za DDV: SI58495584.

Z izjemo obvestil, ki so povezana z naročilom, ponudnik ne kontaktira svojih kupcev, razen v primeru izrecnega strinjanja s strani kupca.

Spletne strani za naročilo izdelkov ter prenosi so zaščiteni in ustrezno tehnično oz. elektronsko varovani.

Prodajalec se obvezuje, da bo sprejel vse razumne varnostne ukrepe za zagotovitev varnosti vseh podatkov za plačilo pri naročilu kupca. Prodajalec ne odgovarja za morebitno krajo podatkov, razen v primeru hude malomarnosti prodajalca.

Prodajalec za zakonsko določen čas hrani IP naslove vseh obiskovalcev spletne trgovine, pri registriranih kupcih pa še vse ostale podatke, ki jih je registrirani kupec podal ob včlanitvi v spletno trgovino, čas in datum registracije in arhiv komunikacije s prodajalcem.

Prodajalec bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov, vse v zvezi z naročilom) in ostalo z naročilom povezano in potrebno komunikacijo.

Upravljavec baze osebnih podatkov je podjetje ŽITO MALOPRODAJA d.o.o., ki za upravljanje z bazo pooblasti svoje zaposlene osebe, ki z bazo upravičeno upravljajo. Za potrebe izvajanja programa, analize in različnih poizvedb upravljavec lahko sodeluje z zunanjimi partnerji, s katerimi ima sklenjene ustrezne pogodbe o varovanju osebnih podatkov.

Uporabnikovi/kupčevi podatki v nobenem primeru ne bodo posredovani nepooblaščenim osebam oz. se ne bodo uporabljali v nasprotju z njihovim namenom, razen v primeru, da se bo uporabnik/kupec izrecno in ustrezno strinjal z drugimi izrecno opredeljenimi nameni uporabe teh podatkov.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega informacijskega sistema oz. elektronske naprave.

V skladu z GDPR in ZVOP-1 ima kupec pravico do dostopa in popravka svojih osebnih podatkov, ki jih poseduje prodajalcu. Podatke lahko popravi v svojem uporabniškem profilu ali pa s pisnim zahtevkom prodajalcu, kateremu mora predložiti dokazilo o svoji identiteti in naslovu.

V primeru morebitnih vprašanj v zvezi z varstvom osebnih podatkov je prodajalec dosegljiv na kontaktnih naslovih, ki so objavljeni na spletnih straneh prodajalca.

Kupec lahko od prodajalca kot upravljavca osebnih podatkov zahteva, da ta preneha obdelovati njegove osebne podatke. Prodajalec je v tem dolžan osebne podatke izbrisati iz svojih evidenc v roku 15 dni od prejema zahteve. Kupec ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

DRUGI STROŠKI

Drugih stroškov z vidika naročila, dostave izdelkov in posredovanja prodajalec ne zaračunava.

POGODBA

Potrditev naročila, dobavnica ali drug prevzemni dokument in račun za opravljen nakup se štejejo kot sklenjena prodajna pogodbe med kupcem in prodajalcem. Vsaka izmed pogodbenih strank prejme vsaj po en izvod dobavnice ali drugega prevzemnega dokumenta in računa za opravljen nakup. Pogodba se sklepa v slovenskem jeziku.

ZLORABA SISTEMA

Vsak poskus zlorabe sistema spletne trgovine bo prodajalec naznanil pristojnemu organu pregona.

VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja veljajo od dne pričetka delovanja spletne trgovine in do objave novih splošnih pogojev poslovanja.

Ljubljana, 03.04.2020

ŽITO MALOPRODAJA d.o.o.

Dejan Mirković, direktor